Νόμος 4554/18 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Προθεσμία έκδοσης συμψηφιστικών ενταλμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ως προθεσμία για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με την περίπτωση ι' της παραγράφου 3 του άρθρου 79 και την παράγραφο 1 του άρθρου 104 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2017, στη δημόσια ληψοδοσία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 161 του νόμου [Ν] 4270/2014, ορίζεται η 25-05-2018. Η παρούσα διάταξη ισχύει από τις 31-03-2018.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.