Νόμος 4554/18 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και τροποποίηση του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η προθεσμία του άρθρου 15 του Κεφαλαίου Β' της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), όπως παρατάθηκε με το άρθρο 62 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) και την παράγραφο 6 του άρθρου 36 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017), παρατείνεται μέχρι την 31-12-2018. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 01-07-2018.

 

β. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 15 του Κεφαλαίου Β' της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015, οι ημέρες μετακίνησης των δοκίμων αστυφυλάκων που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 14 της υπ' αριθμόν 2/72000/0022/2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξης (ΦΕΚ 1702/Β/2001), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 της υπ' αριθμόν 8008/1/35-Α/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ((ΦΕΚ 946/Β/2014) με διόρθωση σφαλμάτων στο (ΦΕΚ 1443/Β/2014)), αυξάνονται σε 20 ημέρες. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 01-06-2018.

 

γ. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 15 του Κεφαλαίου Β' της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015, για τον καθορισμό του τρόπου, του ύψους των όρων και προϋποθέσεων των δαπανών μετακίνησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εφαρμόζεται το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τις 31-12-2015. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 01-01-2016.

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{β. Για την έκδοση των αποφάσεων του παρόντος άρθρου ορίζεται ως αποκλειστική προθεσμία η 01-06-2019.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.