Νόμος 4549/18 - Άρθρο 71

Άρθρο 71: Πεδίο εφαρμογής - τροποποίηση άρθρου 17 του νόμου 4442/2016


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τίτλος του Κεφαλαίου ΣΤ' του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Απλούστευση λειτουργίας Μεταποιητικών και Συναφών Δραστηριοτήτων.}

 

2. Το άρθρο 17 του νόμου 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 17: Πεδίο εφαρμογής

 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν: α) οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10 έως και 33 της 3ης ομάδας, οι δραστηριότητες με ΚΑΔ 49.50 της 7ης ομάδας, οι δραστηριότητες συσκευασίας με ΚΑΔ 82.92 της 11ης ομάδας και οι δραστηριότητες με ΚΑΔ 95 και 96.01 της 15ης ομάδας του Παραρτήματος του παρόντος και β) οι λοιπές δραστηριότητες που διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.