Νόμος 3982/11 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) Το άρθρο 2 πλην της παραγράφου 2, το άρθρο 3, το άρθρο 4 πλην των παραγράφων 6, 7, 8, 9 περίπτωση β' και 10, το άρθρο 5, το άρθρο 6 πλην των παραγράφων 1, 2 και 7, το άρθρο 10 πλην της παραγράφου 8, τα άρθρα 11 έως 13 και τα άρθρα 24 έως 26 του νόμου 3325/2005.

 

β) Κάθε άλλη διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.