Νόμος 4546/18 - Άρθρο 43

Άρθρο 43


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις περιπτώσεις που η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) λήγει από τις 30-05-2018 έως και τις 18-07-2018, η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως τις 31-07-2018. Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού.

 

2. Η ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων από τις οικείες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), που αφορούν στους δασικούς χάρτες των οποίων η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων έληξε στις 25-09-2017, δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες από την, κατ' άρθρο 17 του νόμου 3889/2010, μερική κύρωσή τους. Εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας ολοκληρώνεται η εξέταση των αντιρρήσεων που εκκρεμούν για όλες τις περιοχές στις οποίες έχει κυρωθεί μερικώς ο δασικός χάρτης πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παράταση βλέπε την παράγραφο 2 του άρθρου 65 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

3. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018) που έληξε στις 15-05-2018 παρατείνεται έως τις 16-07-2018.

 

4. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εξαγοράς της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) παρατείνεται για 2 έτη με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 08-08-2020.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.