Νόμος 4519/18 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης επί των χαρτογραφικών υποβάθρων που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση δασικών χαρτών, στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες αποτυπώνουν τα όρια και περιγράμματα των περιοχών των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010): α) για τις περιπτώσεις των δασικών χαρτών των οποίων η διαδικασία ανάρτησης ξεκίνησε στις 30-10-2017 27-08-2018 και β) για τις περιπτώσεις των προς κατάρτιση και επικαιροποίηση, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου δασικών χαρτών, έως τις 27-08-2018 16-07-2018. Τα όρια και τα περιγράμματα διαβιβάζονται, εντός των προθεσμιών του προηγούμενου εδαφίου, στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, το οποίο τα αποστέλλει αμελλητί στην οικεία Διεύθυνση Δασών και οι περιοχές που περικλείονται σε αυτά εξαιρούνται από την ανάρτηση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των προβλεπομένων στο άρθρο 23 του νόμου 3889/2010 για κάθε περιοχή αντίστοιχα. Τυχόν αντιρρήσεις που εκκρεμούν κατά του δασικού χάρτη σε περιοχή που εντάσσεται στις περιπτώσεις του άρθρου 23 του νόμου 3889/2010 θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και το ειδικό τέλος που έχει καταβληθεί επιστρέφεται στους δικαιούχους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018).

 

2. Στις περιπτώσεις όπου η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) για την υποβολή αντιρρήσεων λήγει από τις 26-02-2018 έως και τις 02-05-2018, η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως τις 30-05-2018. Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και για τους κατοίκους εξωτερικού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.