Νόμος 4530/18 - Άρθρο 89

Άρθρο 89: Εξειδίκευση και προσθήκη αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο Β' του άρθρου 42 του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016) προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ. Το χειρισμό θεμάτων για τη μίσθωση κτιρίων ή εγκαταστάσεων για τις ανάγκες λειτουργίας των οργάνων Διοίκησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των λοιπών οργανικών μονάδων αυτής, πλην της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων, καθώς και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων.}

 

2. Στην παράγραφο Γ' του άρθρου 53 του νόμου 4427/2016 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. Την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών τρίτων, καθώς και συναφών υπηρεσιών, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τρίτους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.}

 

3. Στην παράγραφο Γ' του άρθρου 57 του νόμου 4427/2016 προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε. Το χειρισμό θεμάτων για τη μίσθωση κτιρίων ή εγκαταστάσεων για τις ανάγκες λειτουργίας και άσκησης των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων.}

 

4. Στην παράγραφο Γ' του άρθρου 60 του νόμου 4427/2016 προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε. Το χειρισμό θεμάτων για τη μίσθωση κτιρίων ή εγκαταστάσεων για τις ανάγκες λειτουργίας οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.