Νόμος 4519/18 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Αξιολόγηση - έλεγχος του έργου των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του.

 

2. Η αξιολόγηση της εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και της ετήσιας έκθεσης της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 είναι έργο της Επιτροπής Φύση 2000, σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), όπως ισχύει.

 

Η Επιτροπή Φύση 2000 διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποτελεσματικότητα της προστασίας και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζονται τα κριτήρια για την παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών στρατηγικών και πολιτικών για τη διατήρηση και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των προστατευτέων αντικειμένων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.