Νόμος 4519/18 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 47 του νόμου 998/1979


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 47 του νόμου 998/1979 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{12. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 11 του παρόντος οι εκτάσεις που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς προστασίας των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000. Τυχόν εκδοθέντες τίτλοι κυριότητας ανακαλούνται και το τίμημα επιστρέφεται.

 

Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στο πρώτο εδάφιο, εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 11 του παρόντος οι εκτάσεις στις οποίες: α) έχει εξειδικευθεί το ειδικό καθεστώς προστασίας της περιοχής με την έκδοση κανονιστικών πράξεων και επιτρέπεται η γεωργική εκμετάλλευση ή β) δεν έχει εξειδικευθεί το ειδικό καθεστώς προστασίας με την έκδοση κανονιστικών πράξεων και η γεωργική εκμετάλλευση προϋπήρχε της υπαγωγής της περιοχής στο ειδικό καθεστώς προστασίας: α)α) των Εθνικών Δρυμών ή και β)β) των υγροτόπων με εθνική σημασία, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ramsar ή και γ)γ) του δικτύου Natura 2000. Αν κατά την εξειδίκευση του ειδικού καθεστώτος προστασίας, η γεωργία δεν προβλέπεται στις επιτρεπόμενες χρήσεις, οι διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως 11 του παρόντος ανακαλούνται αυτοδικαίως.}

 

2. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεση της παραγράφου 12 του άρθρου 47 του νόμου 998/1979 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ανακαλούνται, εφόσον είναι αντίθετες με την παράγραφο 1.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.