Νόμος 4519/18 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 211 του νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 104 του νόμου 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 211 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 104 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η αρμόδια Λιμενική Αρχή δύναται να παρέχει άδεια σε φορείς διοίκησης λιμένων ή σε οποιονδήποτε παραχωρείται ή εκμισθώνεται χώρος αιγιαλού ή παραλίας ή ζώνης λιμένα, προκειμένου να τοποθετούνται για πρόσκαιρη χρήση, διάρκειας μέχρι 5 μηνών, προστατευτικά δίχτυα (πλωτά φράγματα χωρίς πάκτωση στον πυθμένα), για την προστασία των λουομένων από μέδουσες, σε θαλάσσιες περιοχές, περιλαμβανομένων και των περιοχών του δικτύου Natura 2000, με αναλογική εφαρμογή της απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου 8220/159/13/2013 (ΦΕΚ 1543/Β/2013) και την επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικότερες διατάξεις της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές (προεδρικά διατάγματα., κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις), ανεξαρτήτως αν οι περιοχές αυτές είναι χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες ή μη. Ο χώρος τοποθέτησης των προστατευτικών διχτυών γνωστοποιείται από τη Λιμενική Αρχή στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την έκδοση αναγγελίας προς τους ναυτιλλομένους.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.