Νόμος 4513/18 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Συνέχιση λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που δεν διαθέτουν εναλλακτική πηγή παραγωγής ενέργειας από Θερμικές Μονάδες βάσης επαρκούς ισχύος και δεν διαθέτουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ισχύ, συνεχίζουν να λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι 2 έτη, εφόσον ο φορέας λειτουργίας τους υποβάλλει πλήρη φάκελο για την έκδοση νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στην αρμόδια διοικητική αρχή, εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι να εκδοθεί αυτή λειτουργεί την εγκατάστασή του σύμφωνα με τους όρους της προϊσχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και με βάση τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.