Νόμος 4508/17 - Άρθρο 53

Άρθρο 53


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, οι συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (S.L.Α.) Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του ΟΠΣ-τέως ΙΚΑ, των παρεχόμενων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μέσω διαδικτύου προς τους πολίτες και φορείς, καθώς και παροχή υπηρεσιών συναφών έργων και οι συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού Εφαρμογών του ΟΠΣ-τέως ΙΚΑ και των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών δύνανται να παραταθούν μέχρι 31-12-2018. Μέχρι τις 31-12-2018 προκηρύσσονται διαγωνισμοί για την ανάθεση των συμβάσεων αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και πριν το πέρας της προθεσμίας που προβλέπεται σε αυτό, την ημέρα που εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης της ανάθεσης σύμβασης του ιδίου αντικειμένου στο πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών του δεύτερου εδαφίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.