Νόμος 4497/17 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια για τους υπαλλήλους των Επιμελητηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστάται με απόφαση του οικείου Συντονιστή Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος 3528/2007 (Α' 26) σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελείται από 3 υπαλλήλους των Επιμελητηρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προϊσταμένους Διεύθυνσης και δύο αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων των Επιμελητηρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, συστήνεται Πειθαρχικό Συμβούλιο με αρμοδιότητα επί των υπαλλήλων όλων των Επιμελητηρίων της χώρας και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από:

 

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

β. Έναν πάρεδρο ή δικαστικό πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

γ. Έναν μόνιμο υπάλληλο, προϊστάμενο Διεύθυνσης, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

δ. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων στα Επιμελητήρια της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων με τους αναπληρωτές τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.