Νόμος 4497/17 - Άρθρο 81

Άρθρο 81: Οργανισμοί Επιμελητηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και γνώμη του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται ο οργανισμός κάθε Επιμελητηρίου σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 54 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 

2. Ο οργανισμός κάθε Επιμελητηρίου πρέπει να περιλαμβάνει οργανική μονάδα επιπέδου τουλάχιστον Τμήματος, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Γενικού Εμπορικού Μητρώου και Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου και Υπηρεσιών Μιας Στάσης). Ο οργανισμός κάθε Επιμελητηρίου εντός του οποίου λειτουργεί Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός του ανωτέρω τμήματος, οργανικές μονάδες επιπέδου τουλάχιστον τμήματος με σκοπό:

 

α. τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που αναφέρονται στην περίπτωση η' της παραγράφου 2 του άρθρου 65,

 

β. τη συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων και την υποστήριξη με συμβουλές νομικού και οικονομικού χαρακτήρα των μελών, καθώς και του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων του οικείου Επιμελητηρίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.