Νόμος 4497/17 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 59, καταργούνται:

 

α. τα άρθρα 1 έως 20 και 22 έως 35 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014),

 

β. τα άρθρα 85 και 92 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014),

 

γ. το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 88 του νόμου 4314/2014,

 

δ. κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.