Νόμος 4314/14 - Άρθρο 88

Άρθρο 88: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο τρόπος επιλογής των Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων (Διευθύνσεων και Τμημάτων) καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί επιλογής αυτών. Στις Διευθύνσεις προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και εν ελλείψει Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού και εν ελλείψει Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής. Στα Τμήματα προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού και εν ελλείψει Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.