Νόμος 4497/17 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Τοποθέτηση επαγγελματιών πωλητών στάσιμου εμπορίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι άδειες επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου καθορίζονται από τα Δημοτικά Συμβούλια των οικείων δήμων και προκηρύσσονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 19 και 20. Στην προκήρυξη αναφέρονται και τα είδη των αδειών ανά κατηγορία, οι θέσεις του στάσιμου εμπορίου, από όπου θα διενεργούνται οι πωλήσεις, τα καταβαλλόμενα υπέρ του δήμου τέλη και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ο Δήμαρχος ορίζει πενταμελή επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων και υπάλληλο του δήμου για τη γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της οικείας Περιφέρειας και στο διαδικτυακό τόπο του δήμου και της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Για την εκτίμηση της ανάγκης για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης, είναι η ανάπτυξη του στεγασμένου και του υπαίθριου εμπορίου, ιδίως για τα ομοειδή προϊόντα, οι λαϊκές αγορές που λειτουργούν στο δήμο, η πυκνότητα του πληθυσμού, η ανάγκη για προμήθεια του πληθυσμού με τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο πώλησης των προς διάθεση αδειών και η ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.

 

Οι επιλεγέντες αδειούχοι επιλέγουν κατά σειρά προτεραιότητας με βάση το σύστημα μοριοδότησης, το είδος της άδειας που θα λάβουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.