Νόμος 4497/17 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Σύστημα Μοριοδότησης για την τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την κατανομή και τοποθέτηση των παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του Παραρτήματος ΣΤ με την αντίστοιχη μοριοδότηση για κάθε ένα από αυτά.

 

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών παραγωγών πωλητών - φυσικών προσώπων προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:

 

α. έλλειψη παραβατικότητας,

β. εντοπιότητα,

γ. ηλικία δικαιούχου,

δ. παλαιότητα άδειας.

 

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

 

2. Όλα τα ανωτέρω ποσοτικά στοιχεία αφορούν την κατάσταση των δικαιούχων, όπως διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης πλήρωσης κενών θέσεων στο στάσιμο εμπόριο (ηλικία, παλαιότητα άδειας κ.λ.π.).

 

Για την παλαιότητα της άδειας υπολογίζεται το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης άδειας, κατά μήνα και έτος, και της ημερομηνίας ανακοίνωσης των θέσεων προς πλήρωση κατά μήνα και έτος. Αν ο δικαιούχος απόκτησε την άδεια λόγω άσκησης δικαιώματος μεταβίβασης, υπό οποιοδήποτε νομικό καθεστώς, τότε ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία μεταβιβάστηκε η άδεια αυτή. Μπορεί για το κριτήριο αυτό τα μόρια να είναι σε δεκαδικό αριθμό, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

 

Όσον αφορά το κριτήριο της παραβατικότητας, ως καταληκτική ημερομηνία για τελευταίο έτος ορίζεται η ημερομηνία ανακοίνωσης για την κατανομή των προς πλήρωση θέσεων. Όσον αφορά το κριτήριο της ηλικίας, ο δικαιούχος, που κατά τα ανωτέρω έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του, δικαιούται 15 μόρια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.