Νόμος 4497/17 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Υποχρεώσεις επαγγελματιών πωλητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 23. Δεν επιτρέπεται να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί κατά χρήση σε οποιονδήποτε τρίτο και για κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο αντιστοιχεί μία άδεια.

 

2. Οι επαγγελματίες αδειούχοι δεν επιτρέπεται να έχουν εισοδήματα από τη χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων, που αναγράφονται στην άδειά τους, που να υπερβαίνουν το 15% του ετήσιου τζίρου τους, ούτε εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, που να υπερβαίνουν το ποσό του κατωφλίου της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Τεκμαρτά εισοδήματα ή εισοδήματα από μισθώματα και αντιμισθίες από θέσεις αιρετών δεν λαμβάνονται υπόψη για την υπέρβαση του ανωτέρω ορίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

3. Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου ισχύουν μέχρι τη συνταξιοδότηση των κατόχων τους. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας, ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του αδειούχου πωλητού δεν επιτρέπεται να κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου. Κάθε επαγγελματίας πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε μία μόνο μορφή υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή λαϊκές αγορές, στάσιμο εμπόριο ή πλανόδιο εμπόριο. Επιτρέπεται, ωστόσο, να δραστηριοποιείται στις λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές του άρθρου 38.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.