Νόμος 4497/17 - Άρθρο 115

Άρθρο 115: Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός:

 

α) από την παράγραφο 8 του άρθρου 106, η οποία ισχύει αναδρομικά από 22-06-2016, και

 

β) από τα άρθρα 65 παράγραφος 3 περιπτώσεις η' και θ', 75 έως 79 και τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 96, που ισχύουν από 01-01-2018.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.