Νόμος 4497/17 - Άρθρο 110

Άρθρο 110: Αναπτυξιακά προγράμματα ειδικού σκοπού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, σχεδιάζονται και υλοποιούνται αναπτυξιακά προγράμματα ειδικού σκοπού, τα οποία καθορίζουν αναπτυξιακές στρατηγικές, με χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, οι οποίες εξειδικεύονται σε επιμέρους δράσεις, με στόχο τη δίκαιη, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Τα έργα και οι πράξεις που εντάσσονται στα αναπτυξιακά προγράμματα ειδικού σκοπού είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Τα αναπτυξιακά προγράμματα ειδικού σκοπού θεσπίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για συγκεκριμένη περιοχή της χώρας ή τομέα της οικονομίας. Με την ίδια απόφαση, ορίζονται ο σκοπός και οι όροι εφαρμογής, καθώς και το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.