Νόμος 4496/17 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 4 του νόμου 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 4: Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης των απόβλητων συσκευασιών και άλλων προϊόντων

 

Κατά την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:

 

α) της ιεράρχησης των δράσεων και εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων, με προτεραιότητα στην προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, στην ανακύκλωση και, εφόσον έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια αυτών, την άλλου είδους ανάκτηση, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 4042/2012,

 

β) της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 4042/2012,

 

γ) ο ρυπαίνων πληρώνει,

 

δ) της ευθύνης όλων των εμπλεκόμενων οικονομικών παραγόντων, δημόσιων και ιδιωτικών,

 

ε) της δημοσιότητας των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή του παρόντος προς τους χρήστες και καταναλωτές, προκειμένου να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος και η συμβολή των χρηστών και καταναλωτών στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.