Νόμος 4487/17 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ρυθμιστής Συστήματος και αρμοδιότητες αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο ρυθμιστής του Συστήματος:

 

α. είναι αρμόδιος για την εποπτεία του διαχειριστή του Συστήματος, καθώς και εν γένει για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος,

 

β. εγκρίνει τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ορθής Πρακτικής,

 

γ. διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο των συναλλαγών που τηρεί ο διαχειριστής, προκειμένου να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα βελτίωσης του Συστήματος και να ελέγχει τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του διαχειριστή,

 

δ. επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στο διαχειριστή του Συστήματος και στους συμμετέχοντες για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.