Νόμος 4487/17 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Φορολόγηση συναλλαγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις συναλλαγές που καταγράφονται στο Σύστημα και αφορούν τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων και την ανάληψη χορηγίας εκπομπής επιβάλλεται ο ειδικός φόρος της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010).

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος τιμολόγησης των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του Συστήματος.

 

3. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων λαμβάνει γνώση από το διαχειριστή κάθε πληροφορίας σχετικά με τις συναλλαγές και μπορεί να διασυνδέσει το πληροφοριακό της σύστημα με το Σύστημα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.