Νόμος 4487/17 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4463/2017


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία ως προς τους όρους παροχής πρόσβασης σε υλική υποδομή του φορέα εκμετάλλευσης δικτύου και τον τεχνικό συντονισμό τεχνικών έργων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τα μέρη δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία διαμεσολάβησης του νόμου [Ν] 3898/2010 (ΦΕΚ 211/Α/2010). Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, για αιτήματα επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ως Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών με τα καθήκοντα που αναφέρονται στα άρθρα του παρόντος νόμου ορίζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Για την επίτευξη της εξωδικαστικής επίλυσης των ως άνω διαφορών συστήνεται ειδικό μητρώο διαμεσολαβητών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το οποίο στελεχώνεται από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

Ο αριθμός των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 5.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.