Νόμος 4487/17 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Εξουσιοδοτική διάταξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προκηρύσσεται το καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος νόμου και εξειδικεύονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής αυτού, όπως οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος υπολογισμού τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και την αίτηση ελέγχου ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, το ύψος των παραβόλων που προβλέπονται στον παρόντα, οι κατά περίπτωση εφαρμοζόμενοι χρόνοι έναρξης και λήξης των επενδυτικών σχεδίων, η σύνθεση και οι όροι λειτουργίας των προβλεπομένων, στον παρόντα, επιτροπών και του οργάνου ελέγχου, τα θέματα τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής, καθώς και κάθε άλλο συναφές με την εφαρμογή του παρόντος θέμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.