Νόμος 4487/17 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Όρια κοινοποίησης παρακολούθηση - δημοσιότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς του παρόντος έχουν εφαρμογή τα όρια κοινοποίησης της περίπτωσης κ)ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού.

 

2. Περίληψη της απόφασης υπαγωγής και της απόφασης ολοκλήρωσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στη Διαύγεια.

 

3. Οι ενισχυόμενοι και οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς διατηρούν φακέλους των επενδυτικών σχεδίων, προκειμένου να ανταποκρίνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται για 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.

 

4. Κάθε πληροφορία που αφορά την εφαρμογή του καθεστώτος του παρόντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Οι ανακοινώσεις, προσκλήσεις και οι εν γένει ενημερωτικές αναρτήσεις των υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του.

 

5. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων την πορεία του συνόλου των αιτημάτων τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.