Νόμος 4487/17 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, επί ποινή ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής, να εφαρμόζονται οι απαραίτητες μορφές ασφαλιστικής κάλυψης και κατ' ελάχιστο για το ανθρώπινο δυναμικό και ιδίως τους καλλιτεχνικούς και τεχνικούς συντελεστές.

 

2. Κάθε επιχείρηση παραγωγής και για κάθε οπτικοακουστικό έργο που υπάγεται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος είναι υποχρεωμένη να αναγράφει στους κυρίως τίτλους αρχής ή στους τίτλους τέλους ότι το οπτικοακουστικό έργο έχει πραγματοποιηθεί με τη συμβολή του επενδυτικού κινήτρου από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας στην Ελλάδα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 

3. Μετά την ολοκλήρωση του οπτικοακουστικού έργου, η επιχείρηση παραγωγής υποχρεούται με δική της δαπάνη να παραδώσει στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας ψηφιακά αρχεία του έργου με προδιαγραφές που ορίζονται από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας για διαφύλαξη και για τις ανάγκες του αρχείου του και προβολής του έργου του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.