Νόμος 4487/17 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Συμμετοχή στο Σύστημα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο Σύστημα συμμετέχουν οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί οργανισμοί, οι διαφημιστές, οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν για τη διάθεση του διαφημιστικού χρόνου για λογαριασμό των διαφημιζομένων, οι διαφημιζόμενες επιχειρήσεις, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που διενεργεί συναλλαγές διαφημιστικού χρόνου.

 

β) Στο Σύστημα δύνανται να συμμετέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεοπτικού περιεχομένου, οι οποίοι λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια και εκπέμπουν είτε μέσω επίγειου δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής, ελεύθερης λήψης, περιφερειακής εμβέλειας είτε μέσω καλωδιακού δικτύου ή δορυφορικού συστήματος ή του διαδικτύου, με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (συνδρομητικής λήψης), καθώς και η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση.

 

γ) Ο διαχειριστής συμβάλλεται με τα πρόσωπα των περιπτώσεων α' και β'. Η αποδοχή της δήλωσης βούλησης συμμετοχής στο Σύστημα των προσώπων αυτών είναι υποχρεωτική για τον διαχειριστή, εφόσον πληρούνται οι όροι της σύμβασης, που καθορίζονται από τον διαχειριστή για το σύνολο των συμβαλλομένων με αυτόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

2. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις που καθορίζονται από έκαστο τηλεοπτικό οργανισμό για τη διασφάλιση του κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 5 πιστωτικού τους ορίου για τη διενέργεια των συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δημοπρασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

3. Το κόστος λειτουργίας του Συστήματος το οποίο επιμερίζεται στο κόστος σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης του Συστήματος και στο κόστος ανά διαφημιστική συναλλαγή, για τη συντήρηση και λειτουργία του Συστήματος, καθορίζεται από τον διαχειριστή με ενιαία κριτήρια για τους συμμετέχοντες και καταβάλλεται από αυτούς σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ορθής Πρακτικής της περίπτωσης ι)α' του άρθρου 7.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.