Νόμος 4487/17 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Γενική προϋπόθεση υπαγωγής στο επενδυτικό καθεστώς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, απαιτείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 100.000 € για τις εν λόγω δαπάνες, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.

 

2. Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου που αφορά στην παραγωγή επεισοδίου ή κύκλου επεισοδίων τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς με περιεχόμενο μυθοπλασία ή δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ) ή κινούμενο σχέδιο, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας, στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, απαιτείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά έκαστο παραγόμενο επεισόδιο με περιεχόμενο μυθοπλασία ή δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ) ή κινούμενο σχέδιο, της τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς ή του κύκλου επεισοδίων της τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 

3. Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου που αφορά στην παραγωγή τμημάτων επεισοδίων τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς με περιεχόμενο μυθοπλασία ή δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ) ή κινούμενο σχέδιο, το ελάχιστο όριο των επιλέξιμων δαπανών που απαιτείται να υλοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό της παραγράφου 1 του παρόντος, ήτοι στα 100.000 €, για το σύνολο των τμημάτων που συνιστούν το προς υπαγωγή επενδυτικό σχέδιο, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 

4. Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου που αφορά στην παραγωγή αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου το περιεχόμενο του οποίου είναι ψηφιακό παιχνίδι, στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, απαιτείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 60.000 €, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.