Νόμος 4483/65

Ν4483/1965: Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4483/1965: Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων, (ΦΕΚ 118/Α/1965), 24-06-1965.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζουμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

 

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερα κυρώθηκε, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

 

Κέρκυρα, 11-06-1965

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.