Νόμος 4483/17 - Άρθρο 94

Άρθρο 94: Πρόσληψη υδρονομέων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και αναπλήρωση μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης πραγματοποιείται, σύμφωνα με το από [ΒΔ] 28-03-1957 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 60/Α/1957), χωρίς να απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) ή άλλου οργάνου και κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο νόμο 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

Προσλήψεις υδρονομέων άρδευσης που πραγματοποιήθηκαν από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης για την αρδευτική περίοδο τρέχοντος έτους με τη διαδικασία του από [ΒΔ] 28-03-1957 βασιλικού διατάγματος θεωρούνται νόμιμες.

 

2. Η πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 206 του νόμου [Ν] 3584/2007 δεν υπάγεται στην έγκριση της επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 και στα κριτήρια και τη διαδικασία του νόμου 2190/1994.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.