Νόμος 4483/17 - Άρθρο 123

Άρθρο 123: Άσκηση ελέγχου από Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976) έλεγχος διενεργείται και στα τηρούμενα στο Μητρώο Πολιτών στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να διενεργείται και μέσω κατάλληλης διαδικτυακής διασύνδεσης των αρμόδιων Εισαγγελικών και Δικαστικών Αρχών με το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι διενέργειας του παραπάνω ελέγχου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.