Νόμος 4474/17 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016) παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι και τις 25-11-2017.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 4499/2017 (ΦΕΚ 176/Α/2017).

 

2. Για δηλώσεις που υποβάλλονται από την 01-06-2017 και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου:

 

α) ο συντελεστής πρόσθετου φόρου 10% του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 4446/2016 ορίζεται σε 12% του κύριου φόρου,

 

β) οι συντελεστές πρόσθετου φόρου, 15% και 30%, της περίπτωσης β' των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 4446/2016 ορίζονται σε 18% και 36% του κύριου φόρου, αντίστοιχα.

 

3. Σε περίπτωση που η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) έχει γίνει μέχρι τις 31-05-2017, για δηλώσεις που υποβάλλονται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 4446/2016, από την 01-06-2017 και έως τη λήξη της προθεσμίας των 90 ημερών από την ως άνω κοινοποίηση, εφαρμόζεται ο συντελεστής πρόσθετου φόρου 10% της παραγράφου 3 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 4446/2016.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.