Νόμος 4472/17 - Άρθρο 130

Άρθρο 130: Βασικός μισθός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του μισθολογικού κλιμακίου 1 της βαθμίδας του Καθηγητή Πανεπιστημίου ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο ευρώ (2.122) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο του ποσού των 60 ευρώ.

 

2. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου του Καθηγητή, ως εξής:

 

α. Αναπληρωτής Καθηγητής: 85%

β. Επίκουρος: 75%

γ. Λέκτορας: 70%.

 

3. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, του Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

 

α. Καθηγητές: 90%

β. Αναπληρωτές Καθηγητές: 77%

γ. Επίκουροι: 68%

δ. Λέκτορες, Καθηγητές Εφαρμογών: 58%.

 

4. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

 

α. Καθηγητές: 70%

β. Επίκουροι: 62%

γ. Επιμελητές: 56%

δ. Καθηγητές Ειδικών Μαθημάτων: 54%.

 

5. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθώς και του προσωπικού της παραγράφου 6 του άρθρου 329 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

 

α. Σύμβουλος Α': 82%

β. Σύμβουλος Β': 73%

γ. Σύμβουλος Γ': 63%

δ. Εισηγητής: 56%.

 

6. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

 

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ' ΠΕ Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και ΤΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 55%

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ' ΠΕ Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και ΤΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 56%

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β' ΠΕ Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και ΤΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 59%

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α' ΠΕ Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και ΤΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 62%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου δέκατου του νόμου 4490/2017 (ΦΕΚ 150/Α/2017).

 

7. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), καθώς και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) διαμορφώνεται σε ποσοστό 55% επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου δέκατου του νόμου 4490/2017 (ΦΕΚ 150/Α/2017).

 

8. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) διαμορφώνεται σε ποσοστό 55% επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.

 

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των Επιμελητών και Επιστημονικών Συνεργατών και του λοιπού διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, διαμορφώνεται σε ποσοστό 70% επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου του Καθηγητή Πανεπιστημίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου δέκατου του νόμου 4490/2017 (ΦΕΚ 150/Α/2017).

 

9. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

 

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

 

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ' Κλάδος I ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, Κλάδος II ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Κλάδος II ΤΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 50%

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ' Κλάδος I ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, Κλάδος II ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Κλάδος II ΤΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 51%

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β' Κλάδος I ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, Κλάδος II ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Κλάδος II ΤΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 52%

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α' Κλάδος I ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, Κλάδος II ΠΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Κλάδος II ΤΕ Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 54%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου δέκατου του νόμου 4490/2017 (ΦΕΚ 150/Α/2017).

 

10. Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

 

11. Στους εντεταλμένους διδασκαλίας και στους επισκέπτες Καθηγητές των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 16 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίως αμοιβή, το ύψος και οι προϋποθέσεις της οποίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

12. Στο επιστημονικό προσωπικό του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 407/1980 (ΦΕΚ 112/Α/1980) των Πανεπιστημίων της χώρας καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία προσλαμβάνεται, η οποία αποτελείται από το 80% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου 1 της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων, καθώς και το 80% του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της αντίστοιχης βαθμίδας και για πλήρη απασχόληση. Στους ανωτέρω καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

13. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ανώτατων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που εντάσσονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, λαμβάνουν το 35% των τακτικών αποδοχών, πλην της οικογενειακής παροχής, της αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.