Νόμος 4441/16 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Τροποποίηση του νόμου 3526/2007 Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 24/Α/2007)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007) προστίθεται περίπτωση κ' ως εξής:

 

{κ) Παραδοσιακός άρτος: ο άρτος που παράγεται σε αρτοποιείο, όπως ορίζεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3526/2007, στο πλαίσιο μιας ενιαίας και συνεχούς διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 

α. την επιλογή των πρώτων υλών,

β. το ζύμωμα της ζύμης, η οποία δεν έχει προηγουμένως υποβληθεί σε κατάψυξη, ταχεία κατάψυξη ή ανάλογη διαδικασία συντήρησης,

γ. την εξέλιξη της ζύμης μέχρι την πλήρη μορφοποίηση της και

δ. την έψηση του άρτου.}

 

2. Στο άρθρο 2 του νόμου 3526/2007 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Η εμπορική χρήση των όρων παραδοσιακό αρτοποιείο, παραδοσιακός άρτος ή παραδοσιακός φούρνος επιτρέπεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα αρτοποιεία των οποίων ο άρτος που παράγεται και πωλείται σε καταναλωτές, μεταξύ άλλων αρτοπαρασκευασμάτων ή αρτοσκευασμάτων, είναι παραδοσιακός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση κ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, περίπτωση κ' του παρόντος νόμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.