Νόμος 4412/16 - Άρθρο a - Άρθρο 3

Παράρτημα III: Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στην περίπτωση β) του άρθρου 5 όσον αφορά τις συμβάσεις που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές στον τομέα της άμυνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τους σκοπούς του Βιβλίου I το μόνο ισχύον κείμενο είναι αυτό του παραρτήματος I σημείο 3 της σύναψης δημοσίων συμβάσεων επί του οποίου βασίζεται ο ακόλουθος ενδεικτικός κατάλογος αγαθών:

 

Κεφάλαιο 25:

Αλάτι, θείο, γαίες και πέτρες, γύψος, ασβέστης και τσιμέντα

Κεφάλαιο 26:

Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες μετάλλων

Κεφάλαιο 27:

Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών ασφαλτούχες ουσίες, ορυκτά κεριά εκτός από:

ex-ex 27.10: ειδικά καύσιμα κινητήρων

Κεφάλαιο 28:

Ανόργανα χημικά προϊόντα, ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπανίων γαιών και των ισοτόπων εκτός από:

ex-ex 28.09: εκρηκτικά

ex-ex 28.13: εκρηκτικά

ex-ex 28.14: δακρυγόνα

ex-ex 28.28: εκρηκτικά

ex-ex 28.32: εκρηκτικά

ex-ex 28.39: εκρηκτικά

ex-ex 28.50: τοξικά προϊόντα

ex-ex 28.51: τοξικά προϊόντα

ex-ex 28.54: εκρηκτικά

Κεφάλαιο 29:

Οργανικά χημικά προϊόντα εκτός από:

ex-ex 29.03: εκρηκτικά

ex-ex 29.04: εκρηκτικά

ex-ex 29.07: εκρηκτικά

ex-ex 29.08: εκρηκτικά

ex-ex 29.11: εκρηκτικά

ex-ex 29.12: εκρηκτικά

ex-ex 29.13: τοξικά προϊόντα

ex-ex 29.14: τοξικά προϊόντα

ex-ex 29.15: τοξικά προϊόντα

ex-ex 29.21: τοξικά προϊόντα

ex-ex 29.22: τοξικά προϊόντα

ex-ex 29.23: τοξικά προϊόντα

ex-ex 29.26: εκρηκτικά

ex-ex 29.27: τοξικά προϊόντα

ex-ex 29.29: εκρηκτικά

Κεφάλαιο 30:

Φαρμακευτικά προϊόντα

Κεφάλαιο 31:

Λιπάσματα

Κεφάλαιο 32:

Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα, τανίνες και τα παράγωγά τους, χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρισης και βερνίκια, μαστίχες (στόκοι), μελάνια

Κεφάλαιο 33:

Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα

Κεφάλαιο 34:

Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβα), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες προπλασμάτων και «κεριά οδοντοτεχνικής»

Κεφάλαιο 35:

Λευκωματώδεις ύλες, κόλλες, ένζυμα

Κεφάλαιο 37:

Φωτογραφικά και κινηματογραφικά προϊόντα

Κεφάλαιο 38:

Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών εκτός από:

ex-ex 38.19: τοξικά προϊόντα

Κεφάλαιο 39:

Τεχνητές πλαστικές ύλες, αιθέρες και εστέρες της κυτταρίνης, τεχνητές ρητίνες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές εκτός από:

ex-ex 39.03: εκρηκτικά

Κεφάλαιο 40:

Καουτσούκ φυσικό ή συνθετικό, τεχνητό καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ εκτός από:

ex-ex 40.11: επίσωτρα αλεξίσφαιρα

Κεφάλαιο 41:

Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα)

Κεφάλαιο 42:

Τεχνουργήματα από δέρμα, είδη σελοποιίας και σαγματοποιίας για όλα τα ζώα, είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα (άλλα από τα έντερα μεταξοσκώληκα)

Κεφάλαιο 43

Γουνοδέρματα και γουναρικά, γουνοδέρματα τεχνητά

Κεφάλαιο 44

Ξυλεία και είδη από ξύλο, ξυλάνθρακας

Κεφάλαιο 45

Φελλός και είδη από φελλό

Κεφάλαιο 46

Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας

Κεφάλαιο 47

Ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του χαρτιού

Κεφάλαιο 48

Χαρτί και χαρτόνια, τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι

Κεφάλαιο 49:

Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου, εικόνες και άλλα προϊόντα της βιομηχανίας που ασχολείται με τις εκτυπώσεις. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια.

Κεφάλαιο 65:

Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών

Κεφάλαιο 66:

Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους

Κεφάλαιο 67:

Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα. Τεχνητά άνθη, τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου

Κεφάλαιο 68:

Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες

Κεφάλαιο 69:

Προϊόντα κεραμευτικής

Κεφάλαιο 70:

Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί

Κεφάλαιο 71:

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές, απομιμήσεις κοσμημάτων

Κεφάλαιο 73:

Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

Κεφάλαιο 74:

Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό

Κεφάλαιο 75:

Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο

Κεφάλαιο 76:

Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο

Κεφάλαιο 77:

Μαγνήσιο και βηρύλλιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο και βηρύλλιο

Κεφάλαιο 78:

Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο

Κεφάλαιο 79:

Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο

Κεφάλαιο 80:

Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο

Κεφάλαιο 81:

Άλλα κοινά μέταλλα που χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά

Κεφάλαιο 82:

Εργαλεία, είδη μαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα και μέρη των ειδών αυτών εκτός από:

ex-ex 82.05: εργαλεία

ex-ex 82.07: εργαλεία, ανταλλακτικά

Κεφάλαιο 83:

Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα

Κεφάλαιο 84:

Λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις και τα μέρη τους εκτός από:

ex-ex 84.06: κινητήρες

ex-ex 84.08: άλλοι κινητήρες

ex-ex 84.45: μηχανές

ex-ex 84.53: αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών

ex-ex 84.55: μέρη μηχανών της κλάσης 84.53

ex-ex 84.59: πυρηνικοί αντιδραστήρες

Κεφάλαιο 85:

Μηχανές και ηλεκτρικές συσκευές και αντικείμενα ηλεκτροτεχνικών χρήσεων εκτός από:

ex-ex 85.13: εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

ex-ex 85.15: συσκευές διαβίβασης

Κεφάλαιο 86:

Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές γραμμές, μη ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών εκτός από:

ex-ex 86.02: ηλεκτράμαξες σιδηροδρόμων τεθωρακισμένες

ex-ex 86.03: λοιπές σιδηροδρομικές άμαξες τεθωρακισμένες

ex-ex 86.05: τεθωρακισμένα βαγόνια

ex-ex 86.06: βαγόνια συνεργεία επισκευής

ex-ex 86.07: βαγόνια

Κεφάλαιο 87:

Αυτοκίνητα οχήματα, εκτός του τροχαίου υλικού για σιδηροδρόμους και τραμ, τα μέρη και εξαρτήματά τους εκτός από:

ex-ex 87.08: άρματα μάχης και αυτοκίνητα τεθωρακισμένα

ex-ex 87.01: ελκυστήρες

ex-ex 87.02: στρατιωτικά οχήματα

ex-ex 87.03: οχήματα επισκευών

ex-ex 87.09: μοτοσικλέτες

ex-ex 87.14: ρυμουλκούμενα

Κεφάλαιο 89:

Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα εκτός από:

ex-ex 89.01Α: πολεμικά πλοία

Κεφάλαιο 90:

Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας και κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακριβείας, όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής, μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων και συσκευών εκτός από:

ex-ex 90.05: διόπτρες

ex-ex 90.13: διάφορα όργανα, λέιζερ

ex-ex 90.14: τηλέμετρα

ex-ex 90.28: ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης

ex-ex 90.11: μικροσκόπια

ex-ex 90.17: ιατρικά όργανα

ex-ex 90.18: συσκευές μηχανοθεραπείας

ex-ex 90.19: συσκευές ορθοπεδικής

ex-ex 90.20: συσκευές ακτίνων Χ

Κεφάλαιο 91:

Κατασκευή ρολογιών

Κεφάλαιο 92:

Μουσικά όργανα, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών

Κεφάλαιο 94:

Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά και μέρη αυτών. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια εκτός από:

ex-ex 94.01Α: καθίσματα αεροσκαφών

Κεφάλαιο 95:

Είδη και τεχνουργήματα από ύλες που μπορούν να λαξευτούν ή να χυτευτούν

Κεφάλαιο 96:

Σκούπες και ψήκτρες, είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) και κόσκινα

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.