Νόμος 4412/16 - Άρθρο a - Άρθρο 10

Παράρτημα Χ: Κατάλογος των νομοθετημάτων κύρωσης διεθνών κοινωνικών και περιβαλλοντικών συμβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

νόμος [Ν] 4204/1961 (ΦΕΚ 174/Α/1961) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 87 Περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος.
νόμος [Ν] 4205/1961 (ΦΕΚ 164/Α/1961) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 98 Περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως.
νόμος [Ν] 2079/1952 (ΦΕΚ 108/Α/1952) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 29 Περί αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας για την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.
νομοθετικό διάταγμα [Ν] 4221/1961 (ΦΕΚ 173/Α/1961) Περί κυρώσεως της υπ' αριθμόν 105 Διεθνούς Συμβάσεως περί καταργήσεως της αναγκαστικής εργασίας.
νόμος [Ν] 1182/1981 (ΦΕΚ 193/Α/1981) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 138 Περί του κατώτατου ορίου εισόδου εις την απασχόληση για την κατάργηση της παιδικής εργασίας.
νόμος [Ν] 1424/1984 (ΦΕΚ 29/Α/1984) Για την επικύρωση της 111 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας για τη διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελμα.
νόμος [Ν] 46/1975 (ΦΕΚ 105/Α/1975) Περί κυρώσεως της ψηφισθείσας εν Γενεύη κατά το έτος 1951 υπ' αριθμόν 100 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας περί ισότητας της αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι εργασίαν ίσης αξίας.
νόμος [Ν] 2918/2001 (ΦΕΚ 119/Α/2001) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 182 Για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους» σχετικά με την κατάργηση της παιδικής εργασίας.
νόμος [Ν] 1818/1988 (ΦΕΚ 253/Α/1988) Κύρωση της Σύμβασης της Βιέννης του 1985 για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος και του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος.
νόμος [Ν] 2203/1994 (ΦΕΚ 58/Α/1994) Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους.
νόμος [Ν] 3447/2006 (ΦΕΚ 52/Α/2006) - Κύρωση της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Persistent Organic Pollutants- POPS.
Σύμβαση σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο (UNEP/FAO) (σύμβαση ΣΜΕ), Ρότερνταμ, 10-09-1998 και τα τρία σχετικά περιφερειακά πρωτόκολλα. (Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθμόν 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17-06-2008 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.