Νόμος 4389/16 - Άρθρο 168

Άρθρο 168: Τροποποιούμενες - Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τυχόν προβλεπόμενες αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών, που με τον παρόντα νόμο ανατίθενται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις του παρόντος θέματα.

 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 26 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 

4. Η περίπτωση ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι) Τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.