Νόμος 4389/16 - Άρθρο 152

Άρθρο 152: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) Τα άρθρα 1 έως και 12 του νόμου 4273/2014 περί δημιουργίας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ 146/Α/2014).

 

β) Η Ενότητα 1 της παραγράφου 1 της Πράξης υπ' αριθμόν 15/2013 του Υπουργικού Συμβουλίου με τίτλο Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού (ΦΕΚ 168/Α/2013), η οποία τιτλοφορείται Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω πώλησης και μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 66% του μετοχικού κεφαλαίου της σε επενδυτή. Χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 4237/2014 (ΦΕΚ 146/Α/2014) και το άρθρο 14 του νόμου 4273/2014 (ΦΕΚ 146/Α/2014).

 

γ) Τα άρθρα 1, 2 και 5 του νόμου 4237/2014.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.