Νόμος 4273/14

Ν4273/2014: Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4273/2014: Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, (ΦΕΚ 146/Α/2014), 11-07-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Εισφορά περιουσιακών στοιχείων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού σε νέα εταιρία ηλεκτρισμού

Άρθρο 2: Διαδικασία εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού

Άρθρο 3: Περιεχόμενο της σύμβασης απόσχισης

Άρθρο 4: Διαπίστωση της λογιστικής αξίας του εισφερόμενου κλάδου

Άρθρο 5: Ενημέρωση των μετόχων

Άρθρο 6: Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων περί απόσχισης του κλάδου

Άρθρο 7: Ολοκλήρωση της απόσχισης

Άρθρο 8: Έννομες συνέπειες της απόσχισης

Άρθρο 8Α

Άρθρο 9: Μεταβίβαση συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 10: Προστασία των συναλλαγών

Άρθρο 11: Ευθύνη της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού

Άρθρο 12: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 13: Μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού για κοινή ωφέλεια λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-07-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.