Νόμος 4257/14

Ν4257/2014: Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4257/2014: Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, (ΦΕΚ 93/Α/2014), 14-04-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20: Ελεγκτής Νομιμότητας

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

 

Κεφάλαιο Β: Οικονομικά θέματα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 33

Άρθρο 34: Ρύθμιση δανείων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης

Άρθρο 35: Ταμειακές υπηρεσίες δήμων

Άρθρο 36: Προγραμματικές Συμβάσεις

Άρθρο 37: Ανάληψη υποχρεώσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων αυτών

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

 

Κεφάλαιο Γ: Θέματα αποκεντρωμένων διοικήσεων

 

Άρθρο 56: Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2503/1997

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 60

Άρθρο 61

Άρθρο 62

Άρθρο 63

Άρθρο 64

Άρθρο 65

Άρθρο 66

Άρθρο 67

Άρθρο 68

Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 71: Κατάργηση των σχολών δημοτικής αστυνομίας

Άρθρο 72

Άρθρο 73

Άρθρο 74

Άρθρο 75

Άρθρο 76

Άρθρο 77

Άρθρο 78: Τροποποίηση του άρθρου 17 του νόμου 3870/2010

Άρθρο 79

Άρθρο 80: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-04-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.