Νόμος 4354/15 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος στ)1 του άρθρου 11 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 4346/2015 (ΦΕΚ 152/Α/2015), τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{στ)1. Καθιερώνεται μηχανισμός αυτόματης επιστροφής clawback για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη. Το όριο δαπανών των δημοσίων νοσοκομείων και των φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε 570.000.000 € για το έτος 2016, από τα οποία τα 510.000.000 € στα δημόσια νοσοκομεία και 60.000.000 € στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, σε 550.000.000 € για το έτος 2017, από τα οποία 492.100.000 € στα δημόσια νοσοκομεία και 57.900.000 € στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και 530.000.000 € για το έτος 2018, από τα οποία 474.200.000 € στα δημόσια νοσοκομεία και 55.800.000 € στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας συμπεριλαμβανομένου φόρου προστιθέμενης αξίας. Οποιαδήποτε φαρμακευτική δαπάνη υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισμένα όρια, επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας αγοράς και καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή συμψηφίζεται από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με ισόποσες οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.