Νόμος 4346/15

Ν4346/2015: Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4346/2015: Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 152/Α/2015), 20-11-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 3864/2010 (ΦΕΚ 119/Α/2010)

Άρθρο 6: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014)

Άρθρο 7: Τροποποιήσεις του άρθρου 2 του νόμου 4335/2015 (ΦΕΚ 80/Α/2015)

Άρθρο 8: Τροποποιήσεις του νόμου 3301/2004 (ΦΕΚ 263/Α/2004)

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Ειδικό Τέλος Παιγνίων ανά στήλη

Άρθρο 13: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001)

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/2010) και προστασία κύριας κατοικίας

 

Άρθρο 14: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/2010)

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις για τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων

Άρθρο 18

Άρθρο 19: Επαναφορά της απαλλαγής των υπηρεσιών εκπαίδευσης

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 20

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 20-11-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.