Νόμος 4331/15 - Άρθρο 69

Άρθρο 69


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

H παράγραφος 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1868/1989, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 2145/1993, εφαρμόζεται αναλόγως και για το ασφαλισθέν μετά την 01-01-1993 προσωπικό των άρθρων 5 και 6 του νόμου [Ν] 924/1979, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφόσον το εν λόγω προσωπικό έχει επιλέξει ως φορέα ασφάλισης τους κλάδους του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει και τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 01-01-2014 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.