Νόμος 4331/15 - Άρθρο 65

Άρθρο 65


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στη διάταξη της παραγράφου 27 του άρθρου 9 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) προστίθενται δύο εδάφια, τρίτο και τέταρτο, ως ακολούθως:

 

{Από 01-01-2016 και εφεξής η μισθοδοσία του προσωπικού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα του ΕΦ 33-220 Δαπάνες Πρόνοιας (Κατηγορίες δαπανών 0200 Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικών και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου)).

 

Οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Εθνικό Ίδρυμα Κωφών καταβάλλονται από 01-01-2015 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα βαρύνουν τον Φ.220 ΚΑΕ 2339 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.