Νόμος 4331/15 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Ένταξη των υπαλλήλων και των συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, στις παροχές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Στις παροχές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας δύνανται να συμμετέχουν κατόπιν αίτησής τους, που υποβάλλεται μία φορά, οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και τα δικαιούμενα περίθαλψη έμμεσα μέλη της οικογένειας αυτών. Η αίτηση συμμετοχής μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε μετά την παρέλευση πενταετίας.}

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις παροχές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας καταβάλουν μηνιαία ατομική εισφορά, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το άθροισμα της ανώτατης μηνιαίας ατομικής εισφοράς των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας και της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.