Νόμος 4331/15 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Ασφάλιση στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων πολιτών τρίτων χωρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), όπως ισχύει, για την ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών που προσκαλούνται να απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία ή σε εκμεταλλεύσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006), ορίζεται για το έτος 2015 η δεύτερη (2η) αντί της πέμπτης (5ης) ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός των εισφορών κλάδου υγείας, οι οποίες υπολογίζονται επί της εκάστοτε υποχρεωτικής για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων ασφαλιστικής κατηγορίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.