Νόμος 4328/15 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων των δικαιωμάτων στα ακίνητα που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013), μετά τις λέξεις του άρθρου 2 προστίθενται οι εξής λέξεις:

 

{, καθώς και στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.}

 

Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου ισχύει από 01-01-2014.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.