Νόμος 4328/15

Ν4328/2015: Κύρωση της από 27-03-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Ανώνυμης Εταιρείας και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές (ΦΕΚ 35/Α/2015) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4328/2015: Κύρωση της από 27-03-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Ανώνυμης Εταιρείας και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές (ΦΕΚ 35/Α/2015) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 51/Α/2015), 14-05-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013))

Άρθρο 3: Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων των δικαιωμάτων στα ακίνητα που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού

Άρθρο 4: Πίστωση ποσών από κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων για την κάλυψη της πρώτης δόσης της ρύθμισης

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων

Άρθρο 7: Αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας σε περίπτωση άρσης ακινησίας αυτοκινήτων οχημάτων, εντός του έτους 2015

Άρθρο 8: Μη βεβαιωμένες φορολογικές και μη οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Άρθρο 9

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-05-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.